dendrites for Amy Freitas
pen on paper
18"x24"
2018